Historie og vedtekter


Norsk Barnesmerteforening er en tverrfaglig forening for alle grupper fagpersonell som har interesse for vurdering og behandling av smerter hos barn. Foreningen ble dannet 10.09.2004 og formelt stiftet 25.09.2005. Styret er bredt faglig og geografisk sammensatt av leger, sykepleiere, fysioterapeut, psykolog og farmasøyt.

Norsk Barnesmerteforening har som målsetning å fremme tverrfaglig, god smertebehandling av alle barn i alle ledd av helsetjenesten. Med smertebehandling mener vi hele handlingskjeden fra identifisering og vurdering av smertetilstand, iverksetting av behandlingstiltak og evaluering av deres effekt. Med behandlingstiltak fokuserer vi både på medikamentell og ikke-medikamentell behandling.

Våre vedtekter
Årsmelding 2011-2012
Årsmelding 2015-2016