Prosjektmidler


​Har du et godt prosjekt innen tematikken “Barn og smerte”?

Styret i Norsk Barnesmerteforening tildeler årlig prosjektmidler i den grad foreningens økonomi tillater dette, med inntil 10 % av foreningens midler. Prosjektet det søkes for skal være i tråd med foreningens vedtekter. 
Søknadsfrist er 15. mars hvert år.

Søknad med presentasjon av prosjektet, oversikt over hvor det ellers er søkt midler, samt hvilke andre tildelinger man eventuelt har fått, sendes til styret i Norsk Barnesmerteforening innen 15. mars.

Søker må være medlem i foreningen.

Søknad sendes til foreningens leder og nestleder, for kontaktopplysninger om oss.

Se hvilke prosjekter som har fått tildelt midler tidligere her.