Utdelte prosjektmidler


2017

​Musikkterapeutene på AHUS, ved Monica Overå mottok 4000,- til prosjektet ‘Musikkterapi som smertemestring under medisinske prosedyrer’

2016

​Lars Skogvold, manuellterapeut og forsker v/Abilsø fysio & manuellterapi AS, mottok 4000 ,- til prosjekt om mestringstrategier hos barn og ungdom med tensjonshodepine.

2015

Randi Dovland Andersen, Sykehuset Telemark og Bente Vederhus, Haukeland universitetssjukhus mottok prosjektmidler i 2015. Lenke til Dovland Andersen rapport om prosjektet oversettelse av PIPP-R (vårseminaret 2016).

2011

​Prosjektmidler for 2011 ble tildelt Svein-Denis Moutte. Han er i gang med en observasjonsstudie på Bergen legevakt hvor målet er å få mer kunnskap om håndtering og vurdering av smerte hos barn og unge. Moutte presenterte studien sin på årets vårkurs (2012), og presentasjonen er å finne under fanen fagstoff.

2010

Ingen søkere.

2009

​Spesialsykepleier Kari Raaum Hovde OUS Ullevål. Hun søkte om støtte til oversetterarbeid i forbindelse med sitt mastergradsprosjekt “Sykepleieres kunnskaper om og holdninger til smerter hos barn”. Hun skriver følgende til styret: “I forbindelse med min masteroppgave ‘Sykepleieres kunnskaper om og holdninger til smerter hos barn’ var jeg så heldig å få midler fra Norsk Barnesmerteforening. Disse midlene ble brukt til å betale en profesjonell reoversetter av skjemaet ‘Pediatric Nurses Knowledge and Attitudes Survey regarding Pain’. Jeg takker for støtten”