Styret


Norsk Barnesmerteforenings styre valgt 10. mai 2022 for perioden 2022-24 har konstituert seg til følgende roller og oppgaver: 

Leder: Liv Gutrad
Nestleder: Trude Rønvik
Kasserer: Torunn Fisketjøn
Styremedlem: Kristine Risum
Styremedlem: Torgun Næss
Styremedlem: Margrete Einen