Om oss


Norsk Barnesmerteforening er en tverrfaglig forening for alle grupper fagpersonell som har interesse for vurdering og behandling av smerter hos barn. Foreningen ble dannet 10.09.2004 og formelt stiftet 25.09.2005. Styret er bredt faglig og geografisk sammensatt av leger, sykepleiere, fysioterapeut, psykolog og farmasøyt.

Norsk Barnesmerteforening har som målsetning å fremme tverrfaglig, god smertebehandling av alle barn i alle ledd av helsetjenesten. Med smertebehandling mener vi hele handlingskjeden fra identifisering og vurdering av smertetilstand, iverksetting av behandlingstiltak og evaluering av deres effekt. Med behandlingstiltak fokuserer vi både på medikamentell og ikke-medikamentell behandling.

Våre vedtekter

Norsk Barnesmerteforenings styre valgt 10. mai 2022 for perioden 2022-24 har konstituert seg til følgende roller og oppgaver: 

Leder: Liv Gutrad
Nestleder: Trude Rønvik
Kasserer: Torunn Fisketjøn
Styremedlem: Kristine Risum
Styremedlem: Torgun Næss
Styremedlem: Margrete Einen

Følg oss gjerne på Facebook: www.facebook.com/norskbarnesmerteforening

Vil du bli medlem i Norsk Barnesmerteforening? Fyll inn skjemaet nederst på denne siden.


Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Bruk knappen under.