PIPP


Har du spørsmål til bruken av PIPP

Intensivsykepleier og stipendiat Bente Vederhus ved nyfødt intensiv, Haukeland Universitetssykehus er en av dem som har mest erfaring med PIPP i Norge. Om noen har spørsmål knyttet til dette smertevirderingsverktøyet kan hun kontaktes på mail: bente.vederhus@helse-bergen.no